Despre

spacer5
“În calitate de Ministru al Transporturilor, pun în slujba României toată experienţa politică acumulată la nivel european pentru a armoniza priorităţile de dezvoltare naţională cu planurile strategice europene pe termen lung.”

Ramona Mănescu este:

 • Un politician cu atitudine europeană;
 • Un profesionist competent, serios şi de încredere;
 • Membru activ al Parlamentului European în ultimii 6 ani;
 • Un exponent important în deblocarea şi accesarea fondurilor europene pe axa POS-Transporturi, încă dinainte să devină Ministru al Transporturilor;
 • O persoană-cheie în relaţia cu Parlamentul European, Consiliul si Comisia Europeană pentru accesarea fondurilor europene de către România în exerciţiul financiar 2014-2020;
 • Bun cunoscător al mecanismelor de decizie europene;
 • Un partener credibil şi responsabil pentru comisarii europeni Johanness Hahn (Dezvoltare Regională), Siim Kalas (Transporturi) şi Maria Damanaki (Politică Maritimă) în realizarea strategiei de dezvoltare a transporturilor naţionale;
 • Un ministru cu o viziune clară de dezvoltare a reţelei naţionale de transport;

spacer10

Priorităţile mandatului său:

 • Acces la finanțarea europeană – deblocarea proiectelor strategice și asigurarea resurselor pentru dezvoltarea infrastructurii;
 • Buna administrare a banului public, adică respectarea cu strictețe a reglementărilor europene în derularea licitațiilor;
 • Integritatea reprezentanţilor instituției;

Ramona-Manescu