11 februarie, 2015

Drepturile minorităților în construcția europeană: un element sensibil și un liant în același timp

Drepturile minorităților în construcția europeană reprezintă un element sensibil și un liant în același timp.

În pregătirea aderării Serbiei la Uniunea Europeană, cu care este în derulare procesul de negociere începând cu ianuarie 2014, am acordat o atenție deosebită drepturilor minorităților, acesta fiind unul dintre cele mai sensibile capitole de negociere. Prezența minorității române în Serbia vecină face acest subiect cu atât mai important.

În întâlnirea pregătitoare a membrilor EPP din Comisia AFET am insistat în menținerea amendamentelor pe care le-am făcut, cu privire la drepturile minorităților. Mai exact, învățând din experiența României pe acest subiect, care reprezintă azi un model de succes în relația cu minoritățile, am insistat asupra îndeplinirii de către Serbia a condiției ca minorităților să le fie asigurat accesul liber și neîngrădit la învățământ, media și servicii religioase în propria limbă.

Aderarea Serbiei la Uniunea Europeană este un proces pe care îl sprijin din toată inima. Consider că prezența ei într-un viitor predictibil în interiorul granițelor Uniunii nu poate aduce decât stabilitate și prosperitate atât pentru proprii cetățeni cât și pentru cei ai UE. O bună gestiune a relației cu minoritățile nu poate face decât să sprijine acest proces și să asigure o construcție solidă.
______________________________

Within the European construction, minority rights are both an intricate and a binding element.

In preparation of Serbia accession to European Union, and part of the negotiation process started back in January 2014, I paid a special attention to the minority rights. This is one of the most delicate chapters of the negotiation. The presence of the Romanian minority in neighbouring Serbia makes this subject an even more impacting one.

During preparatory meeting of EPP members from AFET Committee I insisted in maintaining the proposed amendments regarding minority rights. By learning from Romanian experience on these matters, that today represents an example of best practices, I pressed on Serbia fulfilling the prerequisite condition of providing a free and unrestricted access to education, media and religious services in their own language for minorities.

Serbia’s accession to European Union is a process that I whole-heartedly support. I believe that its presence in a foreseeable future within EU borders cannot bring anything but stability and prosperity both to its citizens and to the EU ones. A sound management of the relations with minorities will support this process and will assure a solid construction.

 


coeur_epp_baseline-positive_blue+yellow_epp_baseline_300dpi_ro (1)

Ramona Mănescu este membră a Parlamentului European în cadrul Partidului Popular European (PPE). Acesta este cel mai mare grup politic din cadrul Parlamentului European, având 219 membri din 27 de țări membre ale Uniunii Europene. De asemenea, PPE este cel mai mare și mai influent partid european de orientare centru-dreapta. În cadrul PPE sunt afiliate 78 de partide din 40 de țări, președinții Comisiei Europene și Consiliului European, 11 șefi de stat și de guvern din cadrul UE și 6 din afara Uniunii, precum și 14 membri ai Comisiei Europene.