11 februarie, 2015

Europenii trebuie sa ramana uniti in fata amenintarii terorismului

Este regretabil faptul că o parte a colegilor din Parlamentul European şi-au stabilit în ultima perioadă ca ţintă preferată a atacurilor SUA.

Este lipsit de sens ca în actualul context internaţional să nu înţelegem nevoia de a fi uniţi în lupta împotriva terorismului şi în faţa pericolului pe care îl reprezintă conflictul ucrainean.

Cât de urgentă şi relevantă este în acest moment o altă comisie de anchetă cu privire la centrele de detenţie ale CIA, pe care unii colegi din PE o solicită?

Mă întreb de ce colegii care cer cu atâta vehemenţă această verificare refuză să accepte realitatea, care demonstreaza clar, prin raportul Senatului american, că, fie că le place sau nu, în SUA sistemul democratic funcţionează. Spre deosebire de unii dintre noi, americanii au admis greşelile făcute, inclusiv de CIA şi au propus măsuri în consecinţă. Cui serveşte în mod real atitudinea aceasta conflictuală faţă de partenerii de peste Atlantic, în care SUA este prezentată de unii europarlamentari ca inamicul democraţiei europene?

Îi invit pe colegii care sunt atât de preocupaţi de derapajele SUA să demonstreze tot atâta hotărâre şi atunci când trebuie să discutăm şi să adoptăm măsuri concrete de combatere a terorismului. Asta pentru că principala noastră grijă ar trebui să o constituie în primul rand, în acest moment, securitatea cetăţenilor europeni, ale căror interese le reprezintă în Parlamentul European.

 

___________________________________

Unfortunately some of our colleagues from European Parliament have set USA as a favorite target for their inquiries lately. It is senseless not to understand, within today’s context, the need to stay united in the fight against terrorism and the danger posed by Ukrainian conflict.

What urgency and relevance comes with another inquiry commission on CIA detention centers, as asked by some of my colleagues from European Parliament?

I ask myself: why my colleagues, that so tempestuously ask such an investigation, refuse to accept the clear reality, as proved by American Senate rapport, that, like it or not, in USA the democratic system works. Unlike some of us, Americans admitted their mistakes, including those involving CIA, and proposed atonement. Qui prodest this belligerent attitude towards our Atlantic partners and pointing towards USA as, by some members of the European Parliament, the enemy of European democracy?

I invite my colleagues, who are so interested by USA excesses, to prove the same determination also when we discuss and approve concrete measures against terrorism. Our main concern should be the security of the European citizens which interests all that we represent in the Parliament.

 


coeur_epp_baseline-positive_blue+yellow_epp_baseline_300dpi_ro (1)

Ramona Mănescu este membră a Parlamentului European în cadrul Partidului Popular European (PPE). Acesta este cel mai mare grup politic din cadrul Parlamentului European, având 219 membri din 27 de țări membre ale Uniunii Europene. De asemenea, PPE este cel mai mare și mai influent partid european de orientare centru-dreapta. În cadrul PPE sunt afiliate 78 de partide din 40 de țări, președinții Comisiei Europene și Consiliului European, 11 șefi de stat și de guvern din cadrul UE și 6 din afara Uniunii, precum și 14 membri ai Comisiei Europene.