12 noiembrie, 2015

Intervenție în plenul Parlamentului European cu ocazia dezbaterilor asupra Rezoluţiei PE referitoare la rolul autorităților locale în cooperarea pentru dezvoltare în țările în curs de dezvoltare

Doamnă președintă, domnule comisar,

În primul rând doresc să o felicit pe colega mea, Eleni Theocharous, pentru acest important raport.

Cred că este foarte important să putem sprijini guvernele naționale, dar și autoritățile locale din țările în curs de dezvoltare, atât prin mijloace financiare, cât și prin acordarea de asistență tehnică acestora. Este necesar și urgent ca Uniunea Europeană să folosească în mod eficient politicile sale externe și de dezvoltare pentru combaterea sărăciei, dar și a cauzelor care generează și întrețin conflictele. Lipsa de educație și perspective pentru tineri, sărăcia, șomajul, discriminarea, marginalizarea și corupția transformă tinerele generații în victime sigure ale radicalizării și extremismului, așa cum am văzut, și condamnă cetățenii la sărăcie și nesiguranță. Prevenirea și soluționarea acestor conflicte, precum și dezvoltarea trebuie să reprezinte priorități în cadrul unei strategii globale coordonate a Uniunii Europene, strategie care să utilizeze atât instrumentele diplomatice de menținere a păcii și securității, cât și cele economice și de rezolvare a problemelor care țin de drepturile omului.

Un bun exemplu îl constituie sprijinul financiar pe care Uniunea Europeană l-a promis și trebuie să-l acorde autorităților din Iordania, Liban și Turcia. Este extrem de important să ajutăm aceste state, care au făcut un impresionant efort umanitar și nu doar în gestionarea taberelor de refugiați, dar și în sprijinirea autorităților locale, care au dificultăți în a asigura pentru propriii cetățeni servicii de sănătate, educație și asistență socială.

În același timp, însă, consider că este vital să avem o cooperare internațională eficientă, pentru a monitoriza dacă aceste fonduri sunt cu adevărat utilizate pentru scopurile pentru care au fost destinate.

Vă mulțumesc.

____________________________

Textul Rezoluției Parlamentului European, în forma în care a fost adoptată, poate fi găsită la următorul link.