10 ianuarie, 2014

„Ministerul Transporturilor continuă procesul de însănătoșire economică a companiilor din subordine.”

Astăzi, 10 Ianuarie 2014, Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Căi Ferate “CFR” – SA a hotărât revocarea din funcție a membrilor Consiliului de Administraţie, pe motiv că aceștia au exercitat un management defectuos, care a afectat situația financiară a companiei.

În acest sens, au fost constatate o serie de nereguli grave în actul de management al administratorilor, printre care menționăm: neîndeplinirea obligației de supraveghere și control a executivului companiei, ceea ce a permis perpetuarea unor acte prejudiciabile pentru companie săvârșite de executiv și constatate de organele de control, precum și încălcarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor și a altor prevederi legale.

Drept urmare, Adunarea Generală a Acționarilor a numit noi membri ai Consiliului de Administrație ai CNCF CFR SA: dl. ARTOPOLESCU Ovidiu Petrişor, membru al consiliului de supraveghere al Transelectrica, dl. PUȚURA Ovidiu, secretar de stat în Ministerul Justiției, dl. CIONGA Victor, managing partner la AZ Capital Advisors, dl. LUCA Florin, consultant financiar și dl. CIOBĂNAŞU George, auditor financiar. Aceștia au fost evaluați și validați de consorțiul de consultanți alcătuit din PriceWaterhouseCoopers, George Butunoiu Group și David & Baias. În perioada următoare, noul Consiliu de Administrație se va întruni pentru a alege noul președinte al CA. Adunarea Generală a Acționarilor a pus în vedere noului Consiliu de Administrație să analizeze de urgență modul de îndeplinire de către dl. Micu George a îndatoririlor sale de director general interimar al societății.

“Chiar dacă întâmpinăm rezistență, dorim să fie clar pentru toată lumea că Ministerul Transporturilor a pornit un proces ireversibil de viabilizare economică a companiilor din subordine. Toate rezultatele controalelor efectuate vor fi trimise instituțiilor abilitate spre analiză, pentru a fi luate măsurile legale ce se impun, iar conducerea ministerului va lua decizii în consecință”, a declarat Ramona Mănescu, Ministrul Transporturilor.

Sursa foto: Mediafax Foto, Răzvan Lupică