29 iunie, 2010

Ramona Manescu pledeaza pentru implicare in dezvoltarea regiunii Dunarii

Ramona Manescu pledeaza pentru implicarea activa a României în proiectele de dezvoltare care vizeaza regiunea Dunarii
Coordonatoarea liberalilor europeni (ALDE) în Comisia pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European, a pledat ieri la Constan?a pentru o implicare activa a României în proiectele de dezvoltare care vizeaza regiunea Dunarii. Eurodeputata liberala a explicat, într-o conferin?a de presa, ca o strategie europeana coerenta pentru regiunea Dunarii va duce la îmbunata?irea canalului navigabil, dezvoltarea porturilor, toate acestea angrenând la nivel na?ional creotere economica. Ramona Manescu a facut aceste declara?ii în marja „Conferin?ei de închidere a procesului de consultare publica cu privire la Strategia UE pentru Regiunea Dunarii”, fiind unul dintre ini?iatorii Rezolu?iei PE privind o Strategie europeana pentru regiunea Dunarii prin care eurodeputa?ii au solicitat Comisiei Europene lansarea acestei strategii, în urma unui proces de consultare, pâna la finele anului 2010.

„Concret, avem în vedere urmatoarele proiecte: largirea canalului navigabil în proximitatea Marii Negre pentru a asigura astfel posibilitatea navelor de mare tonaj sa navigheze pe Dunare pâna în oraoele de destina?ie, dar oi dezvoltarea porturilor interioare oi a terminalelor necesare. Oraoele riverane vor putea dezvolta o infrastructura adecvata care sa permita transportul multimodal astfel încât sa existe o buna conectivitate cu interiorul ?arii, si ma refer aici la infrastructura feroviara oi rutiera.”

Coordonatoarea ALDE le-a vorbit jurnaliotilor despre importanta unei astfel de strategii pentru Regiunea Dunarii.

” Strategia este formata în baza a trei linii directoare menite sa îmbunata?easca atât conectivitatea cât oi sistemele de comunicare, axându-se în special pe transport, probleme legate de energie oi societatea informa?ionala, sa protejeze mediul oi sa previna dezastrele oi riscurile naturale. Strategia îoi propune, pe de alta parte, sa sus?ina poten?ialul pentru dezvoltare socio-economica.”
Coordonatoarea ALDE a explicat, de asemenea, ca este esen?iala identificarea celor mai potrivite mecanisme de finan?are pentru implementarea cu succes a strategiei, iar aceasta discu?ie se poarta intens, în aceasta perioada, la nivelul institu?iilor europene.

„Trebuie sa pastram linia bugetara actuala care vizeaza Politica Europeana de Vecinatate oi ajutorarea statelor ne-membre, fara a angaja bugetul destinat fondurilor structurale, saracind astfel inutil bugetul dedicat politicilor de coeziune . Mai bine sa avem fonduri în plus, decât sa luam din ceea ce exista deja oi sa împar?im în firimituri mai mici. Mai mult decât atât, nu putem aloca bani din acest buget acelor state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.”

Ramona Manescu a subliniat, în acelaoi timp, ca autorita?ile na?ionale trebuie sa se implice activ în implementarea Strategiei europene privind regiunea Dunarii.

„Ar fi foarte bine daca am reuoi sa urnim oi autorita?ile române oi ma refer aici la Guvern, sa depaoeasca un pic stadiul acesta de promisiuni oi vorbe frumoase, aoa cum am auzit de fiecare data, cel pu?in în ceea ce priveote dezvoltarea Portului Constan?a. Toate declara?iile legate de acest subiect nu s-au finalizat. Avem oanse mai mari sa dezvoltam regiunea Dunarii prin aceasta strategie împreuna cu al?ii, decât sa o facem singuri. Daca suntem angrena?i într-un proiect în care nu suntem singuri avem mai mari oanse sa-l implementam cu succes oi în România.”
Ramona Manescu oi colegul sau, liberalul german, Michael Theurer au participat la „Conferin?a de închidere a procesului de consultare publica cu privire la Strategia UE pentru Regiunea Dunarii”. Reuniunea este ultima dintr-o serie de evenimente organizate de Comisia Europeana în cadrul ac?iunilor care pregatesc lansarea Strategiei pentru regiunea Dunarii, si prin intermediul carora organizatorii oi-au propus sa ofere o platforma de discu?ii concrete pentru to?i cei care au dorit sa contribuie la elaborarea acestei strategii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*
Website