16 decembrie, 2015

Raportul anual 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință

În această după amiază, în plenul Parlamentului European a avut loc dezbaterea asupra Raportului anual 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință.

Raportor a fost colegul meu din Comisia AFET, domnul Cristian Preda, din partea PPE.

Mai jos aveți intervenția pe care am susținut-o cu acest prilej în cadrul ședinței de plen a Parlamentului.

Vreau să încep prin a-l felicita pe raportor și să reamintesc că doamna Mogherini a afirmat că drepturile omului și democrația vor reprezenta priorități majore ale mandatului sau și un reper în cadrul relațiilor cu țările terțe și cu societatea civilă.

Salut adoptarea de către Consiliu a Raportului anual pentru 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și a noului Plan de Acțiune pentru 2015-2019.

Consider însă că Raportul Consiliului ar trebui să conțină nu numai rezultatele obținute ci și provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană în eforturile sale de promovare a democrației în țările terțe, identificându-se astfel acțiuni concrete care ar putea fi aplicate în anii următori.

Evenimentele din ultimii ani au demonstrat necesitatea unei noi abordări, a redefinirii priorităților și a introducerii unor noi metode de lucru.

Politica măsurii unice nu a dus întotdeauna la rezultatele așteptate și nu întotdeauna metodele utilizate au fost cele mai potrivite.

Exemple ale eșecului unei astfel de abordări le găsim în statele din nordul Africii, unde efectul a fost devastator, dar și în vecinătatea estică a Uniunii Europene.

Trebuie să înțelegem că putem fi mai eficienți, inclusiv din perspectiva măsurilor de sprijinire a drepturilor omului, dacă abordăm relația cu statele terțe pe baza intereselor comune, ținând cont în același timp și de ceea ce ne diferențiază.

Avem nevoie de o abordare integrată care să cuprindă politicile de dezvoltare, migrație, comerț, sprijinirea statelor terțe în dezvoltarea capacității administrative și a statului de drept, a proceselor electorale transparente și nu în ultimul rând asigurarea accesului la educație.

Educația este ușa pe care pot intra mult mai ușor valori precum respectul pentru drepturile omului, toleranța și libertatea. Educația și valorile universale sunt pilonii pe care s-a construit civilizația modernă, iar acolo unde acestea lipsesc, extremismul, intoleranța și terorismul le iau locul.