19 noiembrie, 2013

Rata de absorbție a fondurilor europene a crescut cu 28.6% în cadrul POS „Transport”

Rata de absorbție a fondurilor europene nerambursabile, din cadrul Programul Operaţional Sectorial „Transport” aferentă exercițiului financiar 2007-2013, a crescut cu 28.6%, de la 16% la 20,7%, de la preluarea mandatul de ministru al Transporturilor de către doamna Ramona Mănescu.

Mai mult, în acest interval de două luni şi jumătate, au fost atrase 208 mil. Euro, faţă de numai 295 mil. Euro, cât au fost atrase în total în 5 ani, între 2007 şi 2012.

Evoluția foarte bună a absorbției din acest an se datorează în principal măsurilor de management luate la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” din cadrul Ministerului Transporturilor, printre care se numără și emiterea a 14 instrucțiuni procedurale pentru întărirea managementului de proiect și a managementului financiar la beneficiarii programului.

“Deblocarea proiectelor cu finanţare europeană şi creşterea absorbţiei constituie unul dintre obiectivele mele ca ministru al Transporturilor. Avem în lucru proiecte foarte mari care pot face diferența. Faptul că în doar două luni rata absorbției a crescut cu 28.6 % este o dovadă a faptului că se poate face treaba, dacă există voință și interes”, a declarat Ramona Mănescu, Ministrul Transporturilor.

Precizăm că termenul limită până la care se pot absorbi fondurile europene nerambursabile aferente Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013 este 31.12.2015.