22 martie, 2018

Transgaz obtine dreptul de incepere efectiva a lucrarilor de construire a gazoductului BRUA

Viitorul proiectului BRUA arata foarte promitator odata cu primirea ok-ului de incepere a lucrarilor de constructie pentru Faza 1.

Perspectivele sunt încă şi mai frumoase, dacă vorbim de interconectarea BRUA cu portul Constanţa şi mai departe, peste Marea Neagră, către Bazinul Caspic. Atât Azerbaidjanul cât şi Turkmenistanul sunt foarte interesate pentru că în mod cert au nevoie de piaţă de desfacere pentru oferta lor de gaz, iar Europa este alegerea cea mai avantajoasă.

Este o veste buna si pentru restul Europei, care isi sporeste independenta si securitatea energetica si, de asemenea, pentru consumatorul final, ce va beneficia de mai multa transparenta si competitie.

In continuare, comunicatul Transgaz, referitor la obtinerea dreptului de incepere efectiva a lucrarilor de construire a gazoductului BRUA:

21 martie 2018

COMUNICAT
privind obținerea de către Transgaz a dreptului de începere a lucrărilor la gazoductul BRUA Faza I
SNTGN Transgaz SA informează asupra faptului că astăzi, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate competentă pentru proiecte de infrastructură energetică de interes comun a emis Decizia exhaustivă nr.1 /21.03.2018 pentru proiectul de interes comun:
” Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului național de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – România – Ungaria – Austria – gazoduct Podișor – Horia GMS și trei noi stații de comprimare (Jupa, Bibești și Podișor) (etapa1)”, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică: Conductă de transport gaze naturale Podișor – Recaș în lungime de 479 km, Stație de comprimare gaze Podișor, Stație de comprimare gaze Bibești, Stație de comprimare gaze Jupa, organizări de șantier și Depozite de material tubular.
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 347/2013 – decizia exhaustivă reprezintă decizia sau ansamblul deciziilor luate de o autoritate sau de autorități ale statelor membre, cu excepția instanțelor judecătorești, care stabilește dacă unui inițiator de proiect i se acordă sau nu autorizarea pentru realizarea proiectului.
Prin emiterea Deciziei exhaustive se costată îndeplinirea întregului proces de autorizare necesar realizării unui proiect de interes comun, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 347/2013 și a legislației naționale în vigoare.
Având în vedere finalizarea conformă și completă a procesului de autorizare necesar pentru realizarea proiectului de interes comun, a procesului de consultare și participare a publicului precum și emiterea Deciziei exhaustive, SNTGN Transgaz SA în calitate de inițiator al Proiectului BRUA a obținut astfel dreptul de începere efectivă a lucrărilor de construire a gazoductului, care conform calendarului estimativ de dezvoltare a proiectului BRUA are ca termen de finalizare a Fazei I, sfârșitul anului 2019.
Traseul conductei urmează direcția generală de la Sud Est spre Vest, traversând județele: Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Argeș, Olt, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș.
De-a lungul traseului conductei se vor amplasa 38 de stații de robinete de secționare, din care 33 pe firul conductei și 5 în incinta stațiilor de comprimare gaz, precum și 18 stații de protecție catodică.
Realizarea unui nou coridor european de transport al gazelor naturale, care va conecta Bulgaria cu Austria prin România și Ungaria (BRUA), va spori securitatea aprovizionării cu gaze a țărilor europene și va reduce dependența energetică la nivel european și regional, permițând astfel diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze naturale.

SNTGN Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.
SERVICIUL COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

Un răspuns la “Transgaz obtine dreptul de incepere efectiva a lucrarilor de construire a gazoductului BRUA”

  1. […] „Perspectivele sunt încă şi mai frumoase, dacă vorbim de interconectarea BRUA cu portul Constanţa şi mai departe, peste Marea Neagră, către Bazinul Caspic. Atât Azerbaidjanul cât şi Turkmenistanul sunt foarte interesate pentru că în mod cert au nevoie de piaţă de desfacere pentru oferta lor de gaz, iar Europa este alegerea cea mai avantajoasă.”, comentează europarlamentarul pe site-ul său. […]