15 februarie, 2015

Uniunea Europeană, acest spațiu al păcii și prosperității trebuie protejat atunci când el este încă o realitate și nu s-a transformat deja într-un vis pierdut

Atacurile de la Copenhaga, atât cel care a vizat un eveniment dedicat libertății de expresie – foarte asemănător cu cel din Paris, cât și cel de la principala sinagogă a orașului, atrag din nou atenția asupra riscurilor cu care ne confruntăm ca urmare a intoleranței religioase și extremismului.

Niciodată în istoria continentului European, un spațiu atât de vast și un număr atât de mare de oameni nu s-au bucurat de o perioadă mai lungă de pace și prosperitate. Uniunea Europeană funcționează azi, în baza unor principii pentru care a luptat încă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și a câștigat libertăți pentru a căror apărare trebuie acum să lupte. De la libertatea de exprimare la cea de mișcare și de la posibilitatea de a studia oriunde în spațiul european la moneda comună – toate sunt realități câștigate în decenii de eforturi. Din păcate, istoria ne arată că de cele mai multe ori, atât societatea cât și indivizii, apreciază ce au abia după ce pierd aceste câștiguri, fie că e vorba de pace, democrație ori libertate economică.

Tocmai de aceea, acest spațiu al păcii și prosperității trebuie protejat atunci când el este încă o realitate și nu s-a transformat deja într-un vis pierdut.

Statele membre și instituțiile europene au responsabilitatea de a acționa fără întârziere și de a veni cu soluții eficiente pentru protejarea vieților cetățenilor europeni, a securitatii Uniunii Europene și a libertăților de care ne bucurăm astăzi.

Teroarea care se manifestă în chiar proximitatea spațiului UE – Africa de Nord și Orientul Mijlociu nu trebuie lăsată să contamineze noi teritorii. Din contră, ea trebuie contracarată cu măsuri care să răspundă atât nevoilor imediate de securitate cât și, la fel de important, sursei răului: deficitul de educație, lipsei de oportunități de orice fel și șomajul.

Alături de partenerii externi, Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă necesitatea de a se implica solidar și decisiv, astăzi și nu mâine, în combaterea acestor grave probleme de securitate și acte de terorism.

_______________________________

Copenhagen shootingCopenhagen attacks, one that targeted an event dedicated to freedom of expression – very similar with the recent Paris case of terrorism, and the one at the city’s Synagogue, are once again drawing attention toward the risks that we face because of religious intolerance and extremism.

Never before in the history of the European continent, an area so wide, with such a large number of people, has enjoyed a longer period of peace and prosperity. Today European Union functions on principles that it fought for since the end of the Second World War. Now, these gained liberties must be defended and fought for. From freedom of expression to the movement one and from the study possibility all over the Europe to the common currency – all are realities today that were achieved in decades of efforts. Unfortunately, the history shows us that, most of the time, both societies and individuals, treasure what they have, only when it is lost, it may be in the form of democracy or economic liberty.

Because of that, this space of peace and prosperity must be protected when it is still a reality, before it transforms into a lost dream.

Member states and European Institutions are responsible to act urgently and come up with efficient solutions to protect the lives of European the citizens and the EU security and liberty that we enjoy today.

The terror displayed in the proximity of EU space – in North Africa or Middle East must not be allowed to contaminate new territories. On the contrary, it must be counteracted with measures meant to respond to both immediate security needs and, the origin of evil: education deficit, lack of opportunities of any kind and unemployment.

Together with our partners, European Union must understand the need of getting involved in a solidary and decisive way, today and not tomorrow, in the fight against these grave security problems and acts of terrorism.

 


coeur_epp_baseline-positive_blue+yellow_epp_baseline_300dpi_ro (1)

Ramona Mănescu este membră a Parlamentului European în cadrul Partidului Popular European (PPE). Acesta este cel mai mare grup politic din cadrul Parlamentului European, având 219 membri din 27 de țări membre ale Uniunii Europene. De asemenea, PPE este cel mai mare și mai influent partid european de orientare centru-dreapta. În cadrul PPE sunt afiliate 78 de partide din 40 de țări, președinții Comisiei Europene și Consiliului European, 11 șefi de stat și de guvern din cadrul UE și 6 din afara Uniunii, precum și 14 membri ai Comisiei Europene.