29 iunie, 2016

Ziua Internațională a Dunării – 29 iunie

Ziua Internațională a Dunării este aniversată anual, la 29 iunie. Evenimentul marchează semnarea, la Sofia, în Bulgaria, la 29 iunie 1994, a Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea.

De la acel moment, la nivel european, lucrurile au evoluat mult, acum existând o Strategie Europeană privind Dunărea, o Carte Albă privind Transportul și un buget pentru proiectele de dezvoltare a fluviului, parte a Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF).

În activitatea mea din Parlamentul European am militat pentru a folosi avantajul strategic al finanțărilor UE în a dezvolta o rețea puternică de transport. În acest sector, România deține două atuuri: o rețea foarte generoasă de cale ferată și cel mai lung coridor de transport pe Dunăre. Lor li se adaugă cel mai mare port estic al Uniunii Europene – Constanța și cele 16 porturi dunărene, Galațiul fiind la rândul lui cel mai mare port de pe întreaga lungime a fluviului. Dunărea este astfel o arteră vitală pentru viitorul transportului în România, dar și pentru dezvoltarea întregii zone de sud a țării precum și a porții de intrare pe care o reprezintă portul Constanța.

Ziua Internațională a Dunării trebuie să fie un moment de reamintire a acestor realități, de analiză a ceea ce am reușit să realizăm până acum, dar mai ales a ceea ce trebuie făcut mâine.

În mandatul pe care l-am avut în Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI) am susținut ca în Strategia Europeană pentru regiunea Dunării să se regăsească ca priorități îmbunătățirea transportului de mărfuri pe Dunăre între Constanța și Rotterdam prin lărgirea canalului navigabil, dezvoltarea orașelor românești de-a lungul Dunării prin mărirea capacității portuare precum și utilizarea fondurilor în vederea încurajării întreprinderilor mici și mijlocii și crearea de noi locuri de muncă. Aceste lucruri sunt astăzi parte a Strategiei.

Ulterior am pledat pentru asigurarea mecanismelor financiare care să asigure susținerea necesară acestor priorități strategice. Aceste mecanisme financiare se regăsesc astăzi în CEF.

Cei 1.075 de km ai Dunării ce înconjoară și traversează România reprezintă în continuare o mare oportunitate pentru țara noastă, insuficient valorificată. Prioritățile trecute în Strategia Dunării sunt calea prin care această oportunitate poate fi valorificată în beneficiul întregii țări. O Dunăre folosită la adevărata ei valoare poate aduce nu doar dezvoltare în România ci și avantaje competitive întregii Europe.